W przypadku zainteresowania naszą ofertą proponujemy następujący tryb postępowania:

1. kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej
(81 533-00-92 lub 691-958-450, jacek.gluchowski@interia.pl),
2. przyjazd wykonawcy świadectwa na budowę w celu obejrzenia budynku, odbioru projektu i wykonania zdjęć niezbędnych do sporządzenia świadectwa energetycznego,
3. odbiór świadectwa i projektu w siedzibie wykonawcy.