O wykonawcy

Posiadam uprawnienia projektowe w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych pozwalające na wykonywanie świadectw charakterystyki energetycznej wszystkich typów budynków.

Jestem ubezpieczony w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkodę wyrządzoną sporządzeniem wadliwego świadectwa energetycznego do wysokości 25.000 euro.