Cena za wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej jest ustalana po udostępnieniu wykonawcy świadectwa, dokumentacji technicznej budynku (lokalu) i przekazaniu informacji dotyczących jego roku budowy, wielkości i obecnego stanu.

Podawana cena jest ceną brutto a zapłata jest dokonywana przelewem przed wydaniem świadectwa zamawiającemu na rachunek:

92 1240 5497 1111 0011 2618 0791