OFERUJĘ WYKONANIE ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ
WSZYSTKICH RODZAJÓW BUDYNKÓW I MIESZKAŃ.

Kiedy musimy mieć świadectwo ?
(informacja dla osób budujących - inwestorów)

Uprzejmie informuję Państwa, że z dniem 28 kwietnia 2023 roku weszła w życie zmiana ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy – Prawo budowlane, która przywróciła obowiązek dołączania kopii świadectwa charakterystyki energetycznej do zgłoszenia budynku do użytkowania lub wystąpienia o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.

Dziękuję Państwu za zainteresowanie moją ofertą.


Więcej informacji może Pani/Pan znaleźć na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii www.gov.pl

Inne bieżące informacje można znaleźć też na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego www.gunb.gov.pl.