OFERUJĘ WYKONANIE ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ
WSZYSTKICH RODZAJÓW BUDYNKÓW I MIESZKAŃ.

Kiedy musimy mieć świadectwo ?
(informacja dla osób budujących - inwestorów)

Uprzejmie informuję Państwa, że z dniem 9 marca 2015 roku weszła w życie nowa ustawa o świadectwach charakterystyki energetycznej budynków, która zniosła obowiązek dołączania kopii świadectwa charakterystyki energetycznej do zgłoszenia budynku do użytkowania lub wystąpienia o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.

Dziękuję Państwu za zainteresowanie.


Więcej informacji może Pani/Pan znaleźć na stronie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej www.transport.gov.pl
Inne informacje bieżące można znaleźć też na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego www.gunb.gov.pl.